'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: wniosku o udostępnienie informacji publicznej. [Rejestr#OA.KW-0212/20] [Sprawa#OA.1431.4.2020] przez PRZEWORNO

  Dokumenty: OA.KW-0212/20
  Znak sprawy: OA.1431.4.2020
  Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0092/20
  Wysłane przez: Klaudia Bober

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  --
  ----------------------------------------------------------------
  wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
  ----------------------------------------------------------------
  Urząd Gminy Przeworno
  ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
  mail: sekretariat@przeworno.pl
  www.przeworno.pl
  bip.gwprzeworno.finn.pl
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki