'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PILAWA

  Dzień dobry.

  Odpowiadając na Państwa e-mail z dnia 27.04.2020r.w sprawie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. uprzejmie informuję, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

  z poważaniem:

  Monika Śniegucka

  z-ca Kierownika USC w Pilawie

  Tel. 25 685 61 10 w.21

 • Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24410@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • wniosek o informacje publiczną przez PILAWA

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020r w sprawie doprecyzowania
  odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia w sprawie przekazania danych
  wyborców, uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Pilawie nie
  przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem :

  Monika Śniegucka

  z-ca kierownika USC w Pilawie

  25 685 61 10 w.21