'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Gmina Miasta Pionki rejestry wyborców przez PIONKI

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
  przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców informuję, iż Burmistrz
  Miasta Pionki nie wyraził zgody na udostępnienie ich w żądanym zakresie. W
  załączeniu przedkładam stanowisko w tej kwestii.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

  Z poważaniem,

  Ewa Kalinkowska

  Sekretarz Miasta Pionki

  te. 784 010 558

  Urząd Miasta Pionki

  Aleja Jana Pawła II 15,

  26-670 Pionki

  Załączniki