Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez POKRZYWNICA

  Wiadomość wysłana w dniu 27 kwietnia 2020 08:43:47 GMT-00:00 do ug@pokrzywnica.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • spis wyborców - odpowiedź przez POKRZYWNICA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. uprzejmie informuję, iż na tą chwilę nie został przekazany spis wyborców Poczcie Polskiej, natomiast zostały poczynione czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

  -------------------
  Pozdrawiam serdecznie
  Magdalena Barbarska
  Specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  usc@pokrzywnica.pl
  Tel: 23 691 88 37
  Fax: 23 691 85 55

  Urząd Gminy Pokrzywnica
  Aleja Jana Pawła II 1
  06-121 Pokrzywnica
  NIP Gminy: 568-152-46-51
  REGON Urzędu: 000541776

  www.pokrzywnica.pl
  bip.pokrzywnica.pl

  [ https://bip.pokrzywnica.pl/artykuly/962/klauzula-ogolna | Klauzula RODO ]

  Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Prosimy także nie ujawniać nikomu otrzymanych informacji oraz nie sporządzać, nie zachowywać i nie dystrybuować żadnych kopii otrzymanych informacji.

 • Re: spis wyborców - odpowiedź przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24420@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez POKRZYWNICA

  Wiadomość wysłana w dniu 12 maja 2020 20:11:43 GMT-00:00 do ug@pokrzywnica.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Informacja publiczna przez POKRZYWNICA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 12.05.2020 r. informuję, iż spis wyborców nie został przekazany.

  -------------------
  Pozdrawiam serdecznie
  Magdalena Barbarska
  Specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  usc@pokrzywnica.pl
  Tel: 23 691 88 37
  Fax: 23 691 85 55

  Urząd Gminy Pokrzywnica
  Aleja Jana Pawła II 1
  06-121 Pokrzywnica
  NIP Gminy: 568-152-46-51
  REGON Urzędu: 000541776

  www.pokrzywnica.pl
  bip.pokrzywnica.pl

  [ https://bip.pokrzywnica.pl/artykuly/962/klauzula-ogolna | Klauzula RODO ]

  Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Prosimy także nie ujawniać nikomu otrzymanych informacji oraz nie sporządzać, nie zachowywać i nie dystrybuować żadnych kopii otrzymanych informacji.