Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POLICZNA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@policzna.ugm.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 14:59.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24421@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POLICZNA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@policzna.ugm.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 19:48

  odczytano w dniu 2020-05-20 06:57.

 • dane wyborców przez None

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.04.2020 Urząd Gminy w Policznie informuje,
  że nie podjęto decyzji w sprawie przekazania danych wyborców do wyborów
  Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja.

  Z poważaniem

  Monika Pająk

  Urząd Gminy Policzna

  Ul. Bolesława Prusa 11

  26-720 Policzna

  tel. 48 6770039

  www.policzna.ugm.pl

  Klauzula <https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=242331>
  informacyjna

 • Ponowna odp. na wniosek-dane wyborców przez POLICZNA

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2020 Urząd Gminy w Policznie informuje,
  że w dniu 28.04.2020 został wysłany do Państwa e-mail treści poniższej.

  Monika Pająk

  Urząd Gminy Policzna

  Ul. Bolesława Prusa 11

  26-720 Policzna

  tel. 48 6770039

  www.policzna.ugm.pl

  <https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=242331>
  Klauzula informacyjna