Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24427@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek z dnia 19 maja 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZKÓW

  Szanowna Pani, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 19 maja
  2020 roku o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  <http://www.pruszkow.pl/>
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/logo.png

  Sebastian Dziełak
  Inspektor
  Urząd Miasta Pruszkowa

  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/address3.png
  Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/phone.png
  <tel:+22%20%20%2073%2058%20787> +22 73 58 787
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/email.png
  <mailto:sebastian.dzielak@miasto.pruszkow.pl>
  sebastian.dzielak@miasto.pruszkow.pl
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/address.png
  <https://maps.google.com/?q=05-800+Pruszk%C3%B3w%2C+ul.+J%C3%B3zefa+Ignacego
  +Kraszewskiego+14%2F16> 05-800 Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
  14/16
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/website.png
  <http://www.pruszkow.pl> www.pruszkow.pl

  <https://www.facebook.com/miastopruszkow>
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/facebook.png
  <https://www.instagram.com/miastopruszkow_>
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/instagram.pn
  g <https://www.youtube.com/user/PKFPruszkow>
  http://miasto.pruszkow.pl/newsletter/wp-content/uploads/2019/05/youtube.png

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

  Załączniki