Instytucja: 

PRZASNYSZ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez PRZASNYSZ

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 r. o udostępnienie informacji
  publicznej, informuję, że Miasto Przasnysz aktualnie nie udostępniło danych
  Poczcie Polskiej S.A. Miasto wszczęło postępowanie administracyjne, celem
  wezwania Poczty Polskiej S.A. do przedłożenia oryginalnej decyzji Prezesa
  Rady Ministrów lub kopii tej decyzji poświadczonej za zgodność z oryginałem
  przez organ publiczny do tego uprawniony, pod rygorem pozostawienia wniosku
  bez rozpoznania. Nadto wezwano o przedłożenie decyzji opatrzonej w klauzulę
  ostateczności. W ocenie samorządu, przedłożony przez Pocztę Polską S.A.
  dokument, stanowi dokument prywatny, który nie może stanowić podstawy do
  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie. Przesłanki prawne
  samego żądania zostaną ocenione na dalszym etapie sprawy.

  Łukasz Machałowski

  zastępca burmistrza Przasnysza.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach
  Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  {{ email }}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  Łukasz Machałowski
  radca prawny

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Miasto Przasnysz przez PRZASNYSZ

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  09.02.2021 r. w przedmiocie ,,Czy przed wejściem w życie ustawy o
  szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Państwa Urząd przekazał
  dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.?" informuję, że Urząd Miasta w
  Przasnyszu nie przekazał żadnych danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Łukasz Machałowski

  Zastępca Burmistrza Przasnysza

  Urząd Miasta w Przasnyszu

  ul. Kilińskiego 2

  06-300 Przasnysz