Treść

  • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

    Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

    Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
    Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PRZYŁĘK

    Twoja wiadomość

    Do: przylek@przylek.pl
    Temat: Wniosek o informację publiczną
    Wysłano: 2020-04-27 10:43

    odczytano w dniu 2020-04-27 13:28.

  • odpowiedź na pismo z dnia 27 kwietnia 2020 roku przez PRZYŁĘK

    W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pismo z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

    Prosimy o zwrotne potwierdzenie odbioru.

    Monika Majewska - sekretarka
    tel: 48 677 30 16 wew. 31, <mailto:przylek@przylek.pl> przylek@przylek.pl
    URZĄD GMINY W PRZYŁĘKU

    Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk
    tel. 48 677 30 16, fax:+48 677 30 01

    <mailto:przylek@przylek.pl> przylek@przylek.pl

    Załączniki

  • Re: odpowiedź na pismo z dnia 27 kwietnia 2020 roku przez AgnieszkaZdanowicz

    Szanowni Państwo,

    w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24431@fedrowanie.siecobywatelska.pl

    Z poważaniem

    Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

    --
    Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
    ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
    tel: 22 844 73 55
    adres email: biuro@siecobywatelska.pl
    skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
    www.siecobywatelska.pl
    NIP 526282872
    KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

    Załączniki

    • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_OCLkAuu.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Wniosek o informację publiczną - przypomnienie przez AgnieszkaZdanowicz

    Szanowni Państwo,

    raz jeszcze w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..

    Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24431@fedrowanie.siecobywatelska.pl

    Z poważaniem

    Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

    --
    Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
    ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
    tel: 22 844 73 55
    adres email: biuro@siecobywatelska.pl
    skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
    www.siecobywatelska.pl
    NIP 5262842872
    KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

    Załączniki

    • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_EavLKfi_pZ097DK.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Informacja publiczna przez PRZYŁĘK

    Załączniki