Instytucja: 

RACIĄŻ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez RACIĄŻ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:43

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. spisu wyborców przez RACIĄŻ

  Gmina Miasto Raciąż w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  informację publiczną nr/. OT.1431.3.2020 z dnia 27.04.2020r. dot. spisu
  wyborców.

  Pozdrawiam,
  Paulina Ryfińska
  Sekretariat

  Urząd Miejski w Raciążu
  tel: (23) 679 11 63

  --
  Paulina Ryfińska
  Sekretariat

  Urząd Miejski w Raciążu
  tel: (23) 679 11 63

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udost._informacji_publicznej_dot._spisu_wyborców.pdf
 • Re: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. spisu wyborców przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
  informację, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Otrzymaliśmy od Państwa odpowiedź aktualną na dzień 30.04.2020 r., a dla nas ważny jest okres do 9.05.2020 r.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_X1sluev.pdf
 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez RACIĄŻ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2021-09-17 10:37

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udost. informacji publicznej dot. przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. przez RACIĄŻ

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 17.09.2021r. dot. przekazania danych ze spisu wyborców
  Poczcie Polskiej S.A. w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej.

  Pozdrawiam,
  Paulina Ryfińska
  Sekretariat

  Urząd Miejski w Raciążu
  tel: (23) 679 11 63

  --
  Pozdrawiam,
  Paulina Ryfińska
  Sekretariat

  Urząd Miejski w Raciążu
  tel: (23) 679 11 63

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_.PDF