Instytucja: 

REPKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wybory 2020 przez REPKI

  Urząd Gminy Repki odpowiadając na Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska informuje, że informacje
  dotyczące wyborców naszej gminy nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Apolonia Stasiuk

  Wójt Gminy Repki

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana
  przez Wójta Gminy, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, tel.: 25 787 50 23, e-mail:
  {{ email }}. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie
  https://www.repki.pl

  w zakładce Ochrona danych osobowych RODO.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę

  o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.