Instytucja: 

RYBNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o informację publiczną przez RYBNO

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do wniosku, w imieniu wójta informuję, iż informację o
  wyborcach nie zostały przekazane wnioskodawcy (Poczta Polska). W
  aktualnym stanie prawnym wójt nie widzi możliwości przekazania danych
  zawartych w pierwotnym wniosku.

  Z poważaniem

  Krystian Gołębiewski

  Sekretarz Gminy Rybno

  O przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Rybno
  <http://www.gminarybno.com/pliki/plik/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1579868664.pdf>.