Instytucja: 

RZECZNIÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

15

 Liczba spamu: 

62

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez RZECZNIÓW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że na obecną chwilę nie
  udostępniliśmy Poczcie Polskiej informacji o wyborcach. Na obecnym
  etapie prawnym i w związku z niejasną sytuacją co do przekazania danych
  sprawa pozostaje w toku.

  Pozdrawiam

  --
  Justyna Niedziela-Gawlik
  SEKRETARZ GMINY

  Urząd Gminy w Rzeczniowie
  27-353 Rzeczniów 1
  tel: 48 6167024 lub 48 6167050
  e-mail: {{ email }}
  www.rzeczniow.info

  W dniu 27.04.2020 o 10:43, {{ email }} pisze:
  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów.
  Dane kontaktowe, adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są pod adresem www.rzeczniow.pl.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego,
  w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją z Administratorem.
  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem
  lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: {{ email }}.

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez RZECZNIÓW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na zapytanie informujemy, iż gmina przekazała spisy
  wyborców zgodnie z wnioskiem Poczty Polskiej.

  Z poważaniem

  Justyna Niedziela

  W dniu 13.05.2020 o 12:45, {{ email }} pisze:

 • Tysiące stacji do zatankowania bez faktury! przez RZECZNIÓW
  Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla spamu lub prawdopodobnego spamu.