Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SKÓRZEC

  Odpowiadając na Państwa e-maila Urząd Gminy w Skórcu informuje, że nie przekazaliśmy spisów wyborców Poczcie Polskiej z uwagi na brak podstawy prawnej do ich przekazania . Ustawa w tej chwili jest procedowana a nie uchwalona, natomiast Urzędy pracują na przepisach uchwalonych.

  Pozdrawiam

  Z up.Wójta

  Kamińska Anna

  Sekretarz Gminy Skórzec