Instytucja: 

SŁUPNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez None

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej w sposob żądany we wniosku, na wskazany adres poczty
  elektronicznej:
  [{{ email }}](mailto:{{ email }})

  Z wyrazami szacunku,

  Emilia Adamkowska

  Biuro Rady i Informacji Publicznej

  Urzędu Gminy w Słupnie

  ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

  tel. 24 2679588

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z
  prowadzeniem korespondencji i w celach, dla ktorych zostały nam udostępnione.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Słupno.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem
  <https://slupno.eu/rodo/>

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
  ochronie prawnej. Jeśli Pani/Pan nie jest jej prawidłowym adresatem, to
  jakiekolwiek jej ujawnianie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnianie są ściśle zabronione. Jeśli ta wiadomość trafiła do Pani/Pan
  wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie
  otrzymanych informacji.

  Patrycja Parys

  Sekretariat
  Urząd Gminy w Słupnie
  ul. Miszewska 8a
  09-472 Słupno
  tel. 24 267-95-60

  Załączniki

  • BRI.1431.18.2020.pdf