Instytucja: 

SOBIENIE-JEZIORY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez SOBIENIE-JEZIORY

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wiosek.

  Z poważaniem
  Joanna Smereczyńska

  z-ca kierownika USC

  tel. +48 25 685 80 90 w. 39

  +48 25 685 87 77
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  cid:image001.jpg@01D4A75C.FACC7480

  <http://www.otwock.pl> Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
  08-443 Sobienie-Jeziory
  Ul. Garwolińska 16

  Załączniki

  • image001_DQb5zXE.jpg
  • Xerox_Scan_04052020102821.PDF