Instytucja: 

SOBOLEW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SOBOLEW

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27-04-2020 r. o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Sobolewie informuję, iż

  Poczcie Polskiej zostały przekazane informacje o wyborcach.

  Z poważaniem

  Klaudia Zalewska

  Sekretariat Gminy Sobolew

  Ul. Rynek 1

  08-460 Sobolew

  Tel. 25 682-50-23

 • odp. informacja publiczna przez SOBOLEW

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27-04-2020 r. o udzielenie informacji
  publicznej Urząd Gminy w Sobolewie informuję, iż Poczcie Polskiej zostały
  przekazane informacje o wyborcach.

  Z poważaniem

  Klaudia Zalewska

  Sekretariat Gminy Sobolew

  Ul. Rynek 1

  08-460 Sobolew

  Tel. 25 682-50-23

  Klaudia Zalewska

  Sekretariat Gminy Sobolew

  Ul. Rynek 1

  08-460 Sobolew

  Tel. 25 682-50-23

  Załączniki

  • image001.gif