Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SOCHACZEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@sochaczew.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:16.

 • Urząd Miejski w Sochaczewie - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. przez SOCHACZEW

  Odpowiadając na e-mail z dnia 27.04.2020 r. zawierający wniosek o udzielenie
  informacji publicznej w zakresie,

  czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
  informuję, że na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego

  z dnia 27.04.2020 r., znak: BW-I.68.10.2020.JRP (pismo w załączeniu )
  informacje takie zostały przekazane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

  transferu danych, tj. w formie zaszyfrowanej.

  Andrzej Wierzbicki

  Sekretarz Miasta

  Załączniki

 • Re: Urząd Miejski w Sochaczewie - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o potwierdzenie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_LecOQqD.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SOCHACZEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@sochaczew.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-23 22:01

  odczytano w dniu 2020-06-24 08:34.