Instytucja: 

SOKOŁÓW PODLASKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:02.

 • OR.1432.19.2020 Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI

  Szanowni Państwo,

  W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  --
  Z poważaniem,
  Piotr Miller

  Insp. d/s promocji, rozwoju i informacji
  Urząd Miasta Sokołów Podlaski
  ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
  tel. (25) 7817518, GSM 508187502
  {{ email }}
  http://sokolowpodl.pl

  pon., 27 kwi 2020 o 11:02 <{{ email }}> napisał(a):

  Załączniki

  • image002_g7gKXtJ.jpg
  • OR.1431.19.2020.pdf
 • Re: OR.1432.19.2020 Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 21:51

  odczytano w dniu 14.05.2020 12:35.

 • OR.1431.19.1.2020 Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI

  Szanowni Państwo,

  W uzupełnieniu informacji udzielonej w dniu 27 kwietnia 2020 (nr sprawy
  OR.1431.19.2020) informuję, że Urząd Miasta Sokołów Podlaski *nie przekazał*
  spisu wyborców Poczcie Polskiej.

  --
  Z poważaniem,
  Piotr Miller

  Insp. d/s promocji, rozwoju i informacji
  Urząd Miasta Sokołów Podlaski
  ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
  tel. (25) 7817518, GSM 508187502
  {{ email }}
  http://sokolowpodl.pl

  czw., 14 maj 2020 o 12:35 Urząd Miasta Sokołów Podlaski <{{ email }}>
  napisał(a):

  Załączniki

  • image002.jpg