Instytucja: 

SOKOŁÓW PODLASKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW PODLASKI

  Sokołów Podlaski, dnia 29.04.2020 r.

  AO.5345.4.2.2020

  Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r., który został doręczony 27 kwietnia 2020 r. udzielam
  informacji następującej treści:

  Poczta Polska S.A zwróciła się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu
  wyborców celem realizacji zadań związanych z organizacją wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  roku, natomiast Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim nie podjął działań
  zmierzających do przekazania danych. Na chwilę obecną nie mamy podstawy
  prawnej do przekazania danych o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam

  Marlena Kożuchowska

  Podinspektor ds. obywatelskich

  Urząd Gminy Sokołów Podlaski

  ul. Wolności 44

  08-300 Sokołów Podlaski

  tel. 25 781 22 70