Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SOMIANKA

  Twoja wiadomość

  Do: somianka@somianka.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:16.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez None

  Somianka, dnia 5 maja 2020 r.

  SG.1431.6.2020

  Stowarzyszenie Sieć

  Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. o informację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – informuję, że nie przekazaliśmy informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Z up. Wójta

  Teresa Lipska

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Somianka

  Somianka-Parcele 16B;

  07-203 Somianka

  Tel. (29) 74 187 90 w. 36 lub 601 613 503

  e-mail: <mailto:sekretarz@somianka.pl> sekretarz@somianka.pl

  Załączniki