Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez STARY LUBOTYŃ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia  27
  kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu) informujemy, że na
  prawidłowo złożony wniosek Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 24
  kwietnia 2020 r. Gmina Stary Lubotyń przekazała dane wyborców
  znajdujących się w części A spisu wyborców sporządzonego przez Gminę w
  związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na
  10 maja 2020 r.

  Dane przekazane zostały na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia
  2020 r. o szczególnych instrumentach  wsparcia w związku z
  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), w
  związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów znak BPRM.4820.2.3.2020 z dnia
  16 kwietnia 2020 r. oraz pismem Wojewody Mazowieckiego znak
  BW-I.68.10.2020.JRP z dnia 27 kwietnia 2020 r., który wskazał, że
  przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych jest obowiązkiem prawnym
  samorządów.

  Z poważaniem

  Ireneusz Gumkowski

  Wójt Gminy Stary Lubotyń

  W dniu 27.04.2020 o 10:43, sprawa-24488@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24488@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_YXjkYFI.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez STARY LUBOTYŃ

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do wniosku o informację publiczną z dnia 24 czerwca 2020
  roku Wójt Gminy w Starym Lubotyniu informuje, że dane wyborców Poczcie
  Polskiej S. A. zostały przekazane 28 kwietnia 2020 roku.
  Z poważaniem,
  Ireneusz Gumkowski
  Wójt Gminy Stary Lubotyń

  W dniu 24.06.2020 o 11:09, sprawa-24488@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: