Instytucja: 

SZYDŁOWO (woj. mazowieckie)

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek przez SZYDŁOWO (woj. mazowieckie)

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020r.

  informuję, że nie przekazano informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. .

  Skierowano do Poczty Polskiej S.A. wniosek o niezbędne wyjaśnienie,
  sprecyzowanie wniosku o przekazanie danych Poczty Polskiej S.A.

  Urząd Gminy Szydłowo

  Marta Piliszek

  Ewidencja Ludności

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

 • Re: Odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek przez SZYDŁOWO (woj. mazowieckie)

  W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną z dnia 27 kwietnia uzupełniam
  informację, przed dniem 9 maja 2020 roku, urząd nie przekazał danych
  wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Urząd Gminy Szydłowo

  Marta Piliszek

  Ewidencja Ludności

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

 • odpowiedź na wniosek przez SZYDŁÓW

  Załączniki

  • DIP-dane_dla_PP.pdf