Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIERCZE

  Twoja wiadomość

  Do: swiercze@op.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:45.

 • FW: ***SPAM*** FW: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIERCZE

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r.

  Z poważaniem

  Izabela Kiela

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Świercze

  ul. Pułtuska 47

  06-150 Świercze

  tel. 23 6916045

  <mailto:sekretarz@swiercze.pl> sekretarz@swiercze.pl

  Załączniki