Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STOSZOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@stoszowice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:39

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:45.

 • Gmina Stoszowice - informacja publiczna - spis wyborców przez STOSZOWICE

  Stoszowice, dnia 29 kwietnia 2020 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02 - 605 Warszawa

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej w zakresie dot. przekazania spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Robert Sarna

  Sekretarz Gminy

  Załączniki