Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez Warszawa

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  --
  Aneta Starostka
  Główny specjalista
  URZĄD M.ST. WARSZAWY
  Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)

  Wydział Spraw Obywatelskich

  ul. L. Kruczkowskiego 2, pokój 2.30, 00-412 Warszawa
  tel. +48224432938
  faks +48224432902
  astarostka@um.warszawa.pl
  www.um.warszawa.pl

  [cid:Syrenka1.png]

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
  Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

  Załączniki