Instytucja: 

WĘGRÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WĘGRÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_2ZiIsmn.txt
 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez WĘGRÓW

  W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej ,
  Urząd Miejski w Węgrowie informuje, że spis wyborcow nie został udostępniony
  Poczcie Polskiej S.A.

  **Z powa żaniem
  **

  **Anna Kalicka**
  **Sekretarz Miasta**
  **Urz ąd Miejski w Węgrowie**
  **ul. Rynek Mariacki 16**
  **tel. 25 308 12 00 w. 113**

 • Re: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej mam prośbę o potwierdzenie, że nie przekazali Państwo, ale również że nie zamierzają Państwo przekazywać danych wyborców Poczcie Polskiej przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WĘGRÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_eaTGW1q.txt
 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez WĘGRÓW

  W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  Urząd Miejski w Węgrowie informuje, że nie przekazaliśmy i
  nie zamierzamy przekazywać danych wyborcow Poczcie Polskiej S.A. przed
  przyjęciem ustawy o szczegolnych zasadach przeprowadzania wyborow powszechnych
  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

  **Z powa żaniem
  **

  **Anna Kalicka**
  **Sekretarz Miasta**
  **Urz ąd Miejski w Węgrowie**
  **ul. Rynek Mariacki 16**
  **tel. 25 308 12 00 w. 113**

  **Marcin Siekierzy ński
  Informatyk
  w Urzędzie Miejskim w Węgrowie
  Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrow
  tel. 537 275 473**