Instytucja: 

WYSZKÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Watchdog sprawa 24530 przez WYSZKÓW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na poniższy wniosek o dostęp do informacji publicznej z 27 kwietnia 2020 roku, przesyłam w załączeniu odpowiedź.

  Z poważaniem

  Robert Augustyniak

  Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

  Urząd Miejski w Wyszkowie

  www.wyszkow.pl <http://www.wyszkow.pl/>

  www.bip.wyszkow.pl <http://www.bip.wyszkow.pl>

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wyszkowa. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych. Pełna treść klauzuli dostępna jest w BIP Gminy Wyszków <http://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15981> .

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki