Instytucja: 

ZAKRZEW (woj. mazowieckie)

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZAKRZEW (woj. lubelskie)

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuję, że Gmina Zakrzew przekazała spisy wyborców aktualne na dzień 28 kwietnia 2020 r.

  Marzenna Nosowska

  Załączniki

  • image001_Mv6Jsc4.jpg
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez ZAKRZEW (woj. mazowieckie)

  Dzień dobry,

  W związku z otrzymanym od Państwa mailem informuję, że Gmina Zakrzew
  odpowiedziała na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
  dniu 8 maja 2020 r. o godz. 11.23.

  Marzenna Nosowska

  Załączniki

  • image001_zxX52AK.jpg
 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  niestety nie możemy znaleźć Państwa odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. na nasz wniosek z 27.04.2020 r. Mam prośbę o przesłanie jej raz jeszcze na adres: {{ email }} oraz na wszelki wypadek również {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_6ey7VTk.pdf
 • Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZEW (woj. mazowieckie)

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam ponownie odpowiedź na wniosek o udostępnienie z dnia
  27.04.2020 r., który wysłany był w dniu 8.05.2020 r.

  Z poważaniem,

  Marzenna Nosowska

  Sekretarz Gminy

  Załączniki

  • image27463.pdf