Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Twoja wiadomość

  Do: ugzar@post.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:54.

 • Odpowiedz na informację publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Odpowiadając na wniosek przesłany przez Państwo e-mailem z dnia 27 kwietnia
  2020 roku Gmina Zaręby Kościelne uprzejmie informuję, że informacje o które
  prosiła Poczta Polska SA we wniosku zostały przez gminę przesłane.

  Z poważaniem

  Jadwiga Mikołajczyk

  Sekretarz Gminy

 • Re: Odpowiedz na informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. (przesłanej w godzinach porannych) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A..
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24537@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • Re: Re: Odpowiedz na informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do wiadomości przesłanego Państwa przed chwilą, przepraszam za błąd w jego treści.

  Chodziło o dokładną datę, kiedy Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_YXoBmEn.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Twoja wiadomość

  Do: ugzar@post.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-18 20:12

  odczytano w dniu 2020-05-19 07:32.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Twoja wiadomość

  Do: ugzar@post.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-18 20:16

  odczytano w dniu 2020-05-19 07:33.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Gmina Zaręby Kościelne uprzejmie informuję, że dane zostały przekazane w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

  Z poważaniem

  Jadwiga Mikołajczyk

  Sekretarz Gminy