Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź przez ZĄBKI

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 roku
  dotyczący udostępnienia informacji publicznej.
  --
  Pozdrawiam
  Emilia Ziółkowska
  Referat Organizacyjno-Administracyjny
  Urząd Miasta Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki
  tel. 22 5109 729

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i
  sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z
  siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
  To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa.
  Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.zabki.pl w
  zakładce "Dane osobowe".

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24540@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź przez ZĄBKI

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11 maja 2020 roku
  dotyczący udostępnienia informacji publicznej.

  --
  Pozdrawiam
  Emilia Ziółkowska
  Referat Organizacyjno-Administracyjny
  Urząd Miasta Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki
  tel. 22 5109 729

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i
  sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z
  siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
  To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa.
  Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.zabki.pl w
  zakładce "Dane osobowe".

  Załączniki