Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez ZWOLEŃ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@zwolen.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_TFaAzwv.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ZWOLEŃ

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie w załączeniu przesyłam odpowiedź
  Burmistrza Zwolenia.

  Pozdrawiam

  W dniu 2020-04-27 o 10:43, sprawa-24543@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Pozdrawiam,

  Sylwia Gregorczyk
  Sekretarka
  Urząd Miejski w Zwoleniu
  tel: 48/676-22-10
  fax: 48/676-24-18
  e-mail: sekretariat@zwolen.pl

  „ RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Zwoleń, stronie: http://www.zwolen.pl/art,810,klauzula-informacyjna-rodo.html oraz tablicy ogłoszeń.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.”

  Załączniki