Instytucja: 

BIERAWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: odpowiedź na wniosek przez BIERAWA

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: B.Gawlik <{{ email }}>
  Date: śr., 29 kwi 2020 o 07:43
  Subject: odpowiedź na wniosek
  To: <{{ email }}>

  Bierawa 2020-04-29

  ORG.1431.18.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  {{ email }}

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r., informuję, że na dzień dzisiejszy Gmina nie przekazała
  Poczcie Polskiej informacji o wyborcach na potrzebę przeprowadzenia wyborów
  Prezydenta RP w 2020 roku. Wniosek Poczty Polskiej został przekazany do
  Ministerstwa Cyfryzacji.

  Sekretarz Gminy
  Barbara Gawlik