Instytucja: 

CHRZĄSTOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja ws. przekazywania danych Poczcie Polskiej przez CHRZĄSTOWICE

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wiadomość z dnia 27.04.2020 r. uprzejmie informuję, że
  Wójt Gminy Chrząstowice nie przekazał danych ze spisu wyborców Poczcie
  Polskiej S.A.

  Z poważaniem
  Z up. Wójta
  Małgorzata Karasiewicz-Wysińska
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  w Chrząstowicach
  774110420, 774110402
  {{ email }}

 • Re: Informacja ws. przekazywania danych Poczcie Polskiej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź w sprawie przekazywania danych Poczcie Polskiej przez CHRZĄSTOWICE

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wiadomość z dnia 11.05.2020 r. w załączeniu przesyłam
  pismo Zastępcy Wójta Gminy Chrząstowice, pani Darii Pawlak
  oraz kopię pisma Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28.02.2020 r.
  odmawiającego Poczcie Polskiej przekazania danych.

  Z wyrazami szacunku
  Małgorzata Karasiewicz-Wysińska
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  w Chrząstowicach
  774110420, 774110402
  {{ email }}

  Załączniki

  • Watchdog_Polska_odpowiedź_13-05-2020.pdf
  • SO.5011.2.1.2020_Poczta_Polska.pdf