Instytucja: 

DOBRZEŃ WIELKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

  Dobrzeń Wielki, 28 kwietnia 2020r.

  Or.1431.11.2020


  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska


  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia
  2020r.

  Stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6
  września 2001r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1429), w odpowiedzi
  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020r.
  informuję, że:

  1) Gmina Dobrzeń Wielki nie przekazała informacji o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A.;

  2) informacje, o których mowa w pkt 1, zostaną udostępnione Poczcie
  Polskiej dopiero po wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r., której procedura uchwalania nie została jeszcze
  zakończona (ustawa rozpatrywana jest obecnie w Senacie RP).

  Z poważaniem

  Kornelia Lauer-Konecka

  Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki