Instytucja: 

GOGOLIN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • spisy wyborców przez GOGOLIN

  Witam

  W odpowiedzi na zapytanie w sprawie przekazania Poczcie Polskiej SA spisów
  wyborców uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Gogolinie nie udostępnił
  spisu wyborców.

  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, to samorządy realizują zadania
  związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. wyborów
  Prezydenta RP.

  Kodeks wyborczy ani inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty
  Polskiej. Nie ma też innego aktu prawnego, który przewidywałby głosowanie w
  trybie wyłącznie korespondencyjnym.

  Z poważaniem:

  Urszula Piosek

  Pełnomocnik ds. wyborów