Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez GRODKÓW

  S.1431.3.2020

  W odpowiedzi na wniosek, przedstawiam informację do mieszkańców skierowaną w dniu dzisiejszym:

  Informacja

  w sprawie przekazania Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców

  W odpowiedzi na liczne zapytania i wnioski kierowane do Urzędu Miejskiego w Grodkowie, w zakresie przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców informujemy, że dane takie nie zostały udostępnione.

  Po wnikliwej analizie prawnej stwierdziliśmy, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw prawnych do przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trybie korespondencyjnym.

  Z up. Burmistrza Grodkowa

  Andrzej Romian

  Sekretarz gminy