Instytucja: 

KRAPKOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KRAPKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 13:07.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KRAPKOWICE

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, w
  załączeniu przesyłam stanowisko Burmistrza Krapkowic.

  Z poważaniem

  Małgorzata Meisner

  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

  Ul. 3 Maja 17

  47-303 Krapkowice

  Tel. 77 44 66 840, 501 482 264

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych (RODO),informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych
  osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303
  Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować
  listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej
  <http://www.bip.krapkowice.pl/> www.bip.krapkowice.pl

  Załączniki

  • Stanowisko_Burmistrza_Krapkowic.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz