Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek oinformację publiczną przez LEWIN BRZESKI

  Lewin Brzeski,2020-05-11
  OR.I.1431.21.2020
  Stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 27 kwietnia 2020r. o udzielenie
  informacji publicznej w zakresie udostępnienia Poczcie Polskiej spisów
  wyborców - na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.1330) Gmina
  Lewin Brzeski informuje, że z uwagi na brak podstawy prawnej – nie
  wydano spisu wyborców wg stanu prawnego na dzień 27.04.2020r.

  Z up. Burmistrza
  Barbara Chyża
  sekretarz gminy
  Urząd Miejski
  ul. Rynek 1
  49-340 Lewin Brzeski

  Cytowanie sprawa-24578@fedrowanie.siecobywatelska.pl: