Instytucja: 

NAMYSŁÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • na wniosek o udostepnienie informacji publicznej - odpowiedz przez NAMYSŁÓW

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczący
  udostępnienia spisu wyborców Poczcie Polskiej w załączeniu przesyłam
  odpowiedz.

  Pozdrawiam

  Aurelia Lesner

  Stanowisko ds. prawno-administracyjnych

  Wydział Organizacyjny

  Urzędu Miejskiego w Namysłowie

  Ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

  www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu/> , www.bip.namyslow.eu
  <http://www.bip.namyslow.eu/>

  {{ email }}

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów
  reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować
  poprzez:

  - korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

  - adres e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  ,

  - numer telefonu: +48 77 419-03-00.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Pana Jana Hołowacza, z
  którym można się skontaktować poprzez:

  - korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

  - adres e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}> ,

  - numer telefonu: + 48 77 419-03-51.

  Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych
  osobowych, znajdzie Pani/Pan w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
  internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie - RODO
  <https://namyslow.eu/5136/3758/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-p
  rzez-urzad-miejski-w-namyslowie-klauzula-informacyjna-rodo.html> .

  Załączniki

  • Or.1431.22.2020.AL.pdf
 • Re: na wniosek o udostepnienie informacji publicznej - odpowiedz przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • wniosek o udostępnienie informacji - odpowiedz przez NAMYSŁÓW

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej o doprecyzowanie pisma z dnia 28 kwietnia 2020 r.
  (dot. Or.1431.22.2020.AL.).

  Pozdrawiam

  Aurelia Lesner

  Stanowisko ds. prawno-administracyjnych

  Wydział Organizacyjny

  Urzędu Miejskiego w Namysłowie

  Ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

  www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu/> , www.bip.namyslow.eu
  <http://www.bip.namyslow.eu/>

  {{ email }}

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów
  reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować
  poprzez:

  - korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

  - adres e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  ,

  - numer telefonu: +48 77 419-03-00.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Pana Jana Hołowacza, z
  którym można się skontaktować poprzez:

  - korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

  - adres e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}> ,

  - numer telefonu: + 48 77 419-03-51.

  Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych
  osobowych, znajdzie Pani/Pan w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
  internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie - RODO
  <https://namyslow.eu/5136/3758/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-p
  rzez-urzad-miejski-w-namyslowie-klauzula-informacyjna-rodo.html> .

  Załączniki

  • Or.1431.22.2020.AL.pdf