Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Opole

  OR-I.1431.89.2020 Opole, 29 kwietnia 2020 r.

  Pani

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia br. informuję, że Poczcie Polskiej S.A. nie zostały przekazane dane ze spisów wyborców Miasta Opola.

  Sekretarz Miasta

  Grzegorz Marcjasz

  [ mailto:natalia.buczynska@um.opole.pl ]

  [ http://www.opole.pl/ | www.opole.pl ]

  Urząd Miasta Opola
  Rynek Ratusz
  45-015 Opole

  Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
  dostępna jest na stronie [ https://bip.um.opole.pl/?id=44603 | https://bip.um.opole.pl/klauzula ]

  Od: sprawa-24589@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: "urzad" <urzad@um.opole.pl>
  Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 10:44:33
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24589@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego