Instytucja: 

POLSKACEREKIEW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez POLSKACEREKIEW

  W odpowiedzi na poniższe zapytanie o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję ,że nie przekazalismy informacji o wyborcach Poczcie Polskiej.

  pozdrawiam

  Urszula Golisz Sekretarz Gminy

  Załączniki

  • image001_NKItfcw.jpg
 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POLSKACEREKIEW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-11 21:24

  odczytano w dniu 2020-05-12 08:51.

 • Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez POLSKACEREKIEW

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, czy dane wyborców ze
  spisów wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej oraz  zapytanie
  uzupełniające przesłane w dniu 11 maja 2020 r., czy ostatecznie po dniu
  przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w
  życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r., Urząd Gminy Polska Cerekiew przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej
  S.A. informuję, że Poczcie Polskiej nie zostały udostępnione żądane
  przez nią dane wyborców.

  Z poważaniem

  Kamila Janowska
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Polska Cerekiew
  inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  Urząd Gminy Polska Cerekiew
  ul. Raciborska 4
  47-260 Polska Cerekiew
  tel. 77 4801461

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: FW: Wniosek o informację publiczną
  Data: Tue, 12 May 2020 08:52:03 +0200
  Nadawca: Urszula Golisz <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }}

  Załączniki

  • image001_fEgRHvk.jpg