Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez None

  ---
  Przesyłam odpowiedź na wniosek dot. informacji publicznej
  Renata Grędysa Urząd Miasta i Gminy ścinawa

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Data: Wed, 6 May 2020 12:03:53 +0200
  Nadawca: ksero0@scinawa.pl
  Adresat: Jolanta Reguła <jregula@scinawa.pl>

  This E-mail was sent from "RNP14BBF9" (Aficio MP C5000).

  Scan Date: 06.05.2020 12:03:52 (+0200)
  Queries to: ksero0@scinawa.pl

  Załączniki