Instytucja: 

STRZELECZKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STRZELECZKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:16.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez STRZELECZKI

  Dzień Dobry

  Odpowiadając na Państwa zapytanie o udzielenie informacji publicznej, informuję iż Urząd Gminy Strzeleczki nie udostępnił Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców terenu Gminy Strzeleczki. Brak instrumentów prawnych do realizacji obowiązku przekazania.

  Z poważaniem

  Łukasz Borsuk
  Sekretarz Gminy Strzeleczki

  Urząd Gminy Strzeleczki | Rynek 4 | 47-364 Strzeleczki

  NIP 199-00-90-013 | REGON 531413107 | <http://www.strzeleczki.pl/> www.strzeleczki.pl

  tel. +48 77 466 81 05 (wew.106)| fax +48 77 407 66 61| tel.kom. +48 602 523 359

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z 30.04.2020 r. chcielibyśmy prosić o potwierdzenie, że Państwa stanowisko nie zmieniło się i czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_cOTjUOR.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez STRZELECZKI

  Dzień Dobry

  Odpowiadając na Państwa zapytanie informuje iż stanowisko tutejszego urzędu nie zmieniło się, Urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej SA.

  Z poważaniem

  Łukasz Borsuk
  Sekretarz Gminy Strzeleczki

  Urząd Gminy Strzeleczki | Rynek 4 | 47-364 Strzeleczki

  NIP 199-00-90-013 | REGON 531413107 | www.strzeleczki.pl <http://www.strzeleczki.pl/>

  tel. +48 77 466 81 05 (wew.106)| fax +48 77 407 66 61| tel.kom. +48 602 523 359

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

  Załączniki