Instytucja: 

WALCE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WALCE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:45.

 • Fwd: Odp. Wniosek o informację publiczną przez WALCE

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: UG Walce - Romana Michna <{{ email }}>
  Date: śr., 6 maj 2020 o 11:52
  Subject: Odp. Wniosek o informację publiczną
  To: <{{ email }}>

  Z poważaniem

  Romana Michna
  Inspektor

  Urząd Gminy w Walcach
  ul. Mickiewicza 18
  47-344 Walce

  tel. 77 4667 551

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych
  osobowych jest Gmina Walce z siedzibą przy ul. Mickiewicza 18, 47-344
  Walce. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie
  na adres siedziby lub poprzez e-mail: {{ email }}

  Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej
  www.bip.walce.p

  Załączniki

  • 20200506115143508.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz