Instytucja: 

ŚWIDNICA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną w zakresie przekazania Poczcie Polskiej danych z rejestru wyborców Gminy Miasta Świdnicy przez ŚWIDNICA

  RO.1431.31.2020     Świdnica, 29 kwietnia 2020 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
                                      ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r. , informuję iż Prezydent Miasta Świdnicy odmówił
  Poczcie Polskiej

  przekazania danych osobowych z rejestru wyborców.(w załączeniu odpowiedź
  skierowana drogą elektroniczną do Zarządu Poczty Polskiej).

  --
  Katarzyna Juruś
  Kierownik
  Referatu Organizacyjnego
  Wydział Organizacji i Kadr
  Urząd Miejski w Świdnicy
  tel. 74/8562970

  Załączniki

  • Odpowiedz_Poczta_Polska_-_rejestry_wyborców.pdf