Instytucja: 

BĘDZIN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDZIN

  Będzin, dnia 11.05.2020

  BOIN.1431.42.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r. w sprawie przekazania danych o wyborcach Poczcie Polskiej
  związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej informuję, że
  Urząd Miejski w Będzinie nie przekazał żądanych danych Poczcie Polskiej
  ze Spisów Wyborców Gminy Będzin. Dane ze Spisów Wyborców mogą być
  udostępniane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie ustawowych
  przepisów prawnych

  Jacek Trześniewski

  Inspektor Ochrony Danych

  Urząd Miejski w Będzinie

  --
  Urząd Miejski w Będzinie
  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
  tel. 32 267-92-08