Instytucja: 

BOBROWNIKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez BOBROWNIKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 27.04.2020 10:44

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 11:02

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BOBROWNIKI

  Dzień dobry !
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej.

  Z poważaniem,
  Julia Chwała
  Sekretariat Wójta Gminy Bobrowniki
  Referat Organizacyjny
  ---------------------------------------------------------
  Urząd Gminy w Bobrownikach
  ul. Gminna 8 42-583 Bobrowniki
  TERYT 2401042
  tel. +48 32 287 78 87; +48 32 287 78 88
  fax. +48 32 287 74 86
  Web: http://www.bobrowniki.pl
  BIP: http://bip.bobrowniki.pl
  EBOI: http://ugbobrowniki.eboi.pl
  ---------------------------------------------------------
  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.
  ---------------------------------------------------------
  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobrowniki (Gminna 8, 42-583 Bobrowniki) dalej ADO.
  2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
  3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
  4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
  ---------------------------------------------------------

  Załączniki

  • OK.1431.23.2020.3_Odpowiedź_na_wniosek.pdf