Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odp. na wniosek o informację publiczną przez ŚWIDNICA

  Świdnica, dnia 29.04.2020 r.

  SRP.1431.17.2020

  Sz. P. Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  Członkowie Zarządu
  Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  do tut. Urzędu za pośrednictwem korespondencji e-mail w dniu 27 kwietnia
  2020 r. informuję, że na dzień udzielania niniejszej odpowiedzi nie
  przekazano wskazanemu podmiotowi informacji o wyborcach. Jednocześnie
  gmina Świdnica deklaruje niezbędną współpracę w zakresie prac mających
  na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz
  deklaruje pełne wsparcie w ramach obowiązujących przepisów prawa
  wyborczego oraz przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia rejestru
  wyborców.

  Sporządził: Janusz Waligóra Rzecznik Prasowy

  Otrzymują
  1. Adresat
  2. a/a

  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
  www.gmina.swidnica.pl
  facebook.com/UrzadGminySwidnica
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

 • Re: Odp. na wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-23405@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odp. na wniosek o informację publiczną przez ŚWIDNICA

  Świdnica, dnia 12.05.2020 r.

  SRP.1431.17.2020

  Sz. P. Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  Członkowie Zarządu
  Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2020 r. i w nawiązaniu do
  odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej sygn.
  SRP.1431.17.2020 z dnia 29 kwietnia br. informuję, że przed 9 maja tut.
  Urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej.

  Sporządził: Janusz Waligóra Rzecznik Prasowy

  Otrzymują
  1. Adresat
  2. a/a

  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
  www.gmina.swidnica.pl
  facebook.com/UrzadGminySwidnica
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

  W dniu 2020-05-11 o 14:57, Sekretariat pisze: