Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CIASNA

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@ciasna.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 13:34.

 • Odpowiedź na pytanie dot. przekazania spisów wborców przez CIASNA

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020r. informuję, że Wójt Gminy
  Ciasna nie przekazał i nie zamierza przekazywać informacji o wyborcach
  Poczcie Polskiej S.A.

  --
  Z poważaniem

  *Martyna Ulfik*
  podinsp. ds ewidencji ludności
  i dowodów osobistych
  tel. 34 35 72 787