Instytucja: 

Katowice

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Katowice

  Twoja wiadomość

  Do: UrzadMiasta2
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 26 kwietnia 2020 20:44:36 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

  została przeczytana: 26 kwietnia 2020 20:45:05 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

 • [E-mail] Wniosek o informację publiczną [Sprawa#IOD.1431.4.2020] przez Katowice

  Dokumenty: IOD.KW-000025/20
  Znak sprawy: IOD.1431.4.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-077429/20
  Wysłane przez: Rafał Główka

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • odpowiedz.doc
  • weryfikacja_REhAIeq.xsl